blok

project delft porceleyne fles

Opdracht was de tuin met zijn verwilderde en uit zijn krachten gegroeide beplanting weer in ere te herstel-len, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van het sortiment planten gegeven in het standaard werk uit die tijd (1924) van John Bergmans: ‘Vaste planten en rotsheesters. De kleur van de beplanting is gehouden in de kleuren van het keramiek van Royal Blue: wit en blauw.

De binnentuin met arcadeboog heeft cultuurhisto-rische waarde als uitdrukking van de bouwkera-mische bedrijfstak, die van groot belang was en is voor Delft. Deze tuin werd rond 1920 aangelegd om kopers een indruk te geven van de bouwkeramische produkten, die door keramiekfabriek De Porceleyne Fles tentoongesteld werden.

< terug

dejagertuinen